Om oss


Vi är ett professionellt och progressivt team

Svenska Fog

Svenska Fog & Brand är ett fogföretag som ingår i Rhapsody gruppen. Vi har vi många års erfarenhet av fogning och brandtätning. Vi samarbetar med flera stora och starka partners i Sverige. Vårt säte är i Hässleholm, men vår marknad är nationell med kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg.


Vi tar ansvar

Du får en pålitlig partner med projektledning endast ett telefonsamtal bort genom hela projektet i kombination med professionella fogare och certifierade brandtätare.


Kända varumärken

Vi arbetar med marknadens bästa produkter från välkända leverantörer, vårt egna märke Astall fogmassor är en helt ny generation av fogmassor. Astall tillverkas av de stora kända tillverkarna i Europa men packas under vårt varumärke Astall, så samma höga kvalite som andra fogmassor fast under vårt Astall märke och till ett mycket bättre pris.


Svenska Fogs Verksamhetspolicy

Svenska Fog arbetar med försäljning, projektering, fogning och brandtätning. Vi strävar efter långsiktiga kundrelationer som grundas på pålitlighet och ansvarstagande. För att lyckas kommer kontinuerligt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö vara en central del av företagets utveckling. Vilket också innebär att vi ständigt arbetar för att förbättra ledningssystemet.

Varje affär ska förvaltas med noggrannhet för att bemöta kundernas efterfrågan. Fokus ligger på att leverera enligt överenskomna krav. I efterhand ska det genomförda arbetet kännetecknas av nytänkande, kvalitet och effektivitet. En värdeskapande del av arbetet för att uppnå ovanstående, är god kommunikation mellan oss och kund samt internt på företaget.


 • Vi ska minst följa de lagar och lokala föreskrifter som vi omfattas av.
 • Vi ska uppfylla de krav som ställs från identifierade intressenter.
 • Vi arbetar med att ständigt öka miljömedvetenheten i företaget och på så sätt minska de negativa miljöpåverkningarna samt värna om människors hälsa och miljön.
 • Vi arbetar kontinuerligt med utbildningar och erfarenhetsutbyte för att säkerställa att hög och rätt kompetens finns i organisationen och på så sätt nå uppsatta KMA-mål


Anställda på Svenska Fog ska

 • Vara medvetna om företagets verksamhetsmål och systematiskt arbeta för att uppnå dem.
 • Behandla alla individer jämlikt och med respekt.
 • Arbeta kundfokuserat för att uppfylla kundens förväntningar, inom projektets tids- och kostnadsramar.
 • Visa engagemang i alla former av arbete.
 • Rapportera och undersöka samtliga tillbud, olyckor, biverkningar och avvikelser för att långsiktiga åtgärder ska kunna vidtas.
 • Vara medvetna om och följa de rutiner och arbetsbeskrivningar som finns för de arbetsuppgifter som de berörs av.
 • Medverka i det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet för att förebygga ohälsa och minimera risker.
 • Alltid fundera kring förbättringar som kan göras inom företaget.


Fogning Göteborg

Bert Boye ägare