Läkagesökning


Ibland händer det som inte får hända, vatten läcker in i byggnaden. Vi har specialiserat oss på läcksökningar i byggnader byggda med prefab element. Våra specialister kan byggteknik och fogning, vilket skapar en unik kompetens att hitta läckor i 99% av de fall vi är inblandade i.

 

Vi har specialutrustning och en unik teknik för att jaga ner läckor. Tyvärr är det så att i de flesta fall är det mjukfogar som har get upp.

 

Beroende på åldern på fogen kan läckage bero på

  1. Fogen har get upp pga. ålder +20 år
  2. Fogen har get upp pga. dåligt utförd fog
  3. Fogen har blivit skadad av tex spik i fogen (mycket vanligt)

 

För att göra en effektiv sökning är det bra om vi ha konstruktionsritningar på husets tillgång till vatten.

 

Vilken tid det tar beror helt på hur läckaget ter sig. Vi har letat läckor i en lägenhet på första våningen och hittade hål i pappen på 4 våningen, så läckor kan ta sig igenom ett helt hus.

Läckage i lägenhet

Så här kan det se ut när en fasad läcker.

Några exemplel på vad vi gjort


Lund, Skåne

Vi har letat läckor i en lägenhet på första våningen och hittade hål i pappen på 4 våningen, så läckor kan ta sig igenom ett helt hus. När vi öppnade fogen i sylen rann det ut vatten och isoleringen var helt blöt


Åtgärd, nyläggning av taket.

Salem, Stockholm

En bostadsrättsförening i Salem ringde om läckageproblem och vid inspektion visade det sig att dels var fogar lösa och att det saknades fogar. Enligt uppgift har det aldrig varit fogat fullt ut utan alla horisontala fogar var inte gjorda.

 

Åtgärd, omfogning av hela fastigheten.

Halmstad

Hyreshus som har haft läckage en längre tid utan att orsaken kommit fram. Det fogföretaget som gjorde fogningen från början var där ett par gånger utan att hitta läckan. Någon på det fogföretaget tyckte det var en bra ide att montera massor av små rör i fasaden och tanken var väl att ventilera bakom fogen! Det enda de gjorde var att förbättra vattnets möjligheter att tränga in i fasaden.

 

Åtgärd, omfogning av hela fastigheten total 3 hus.

HÅLL KONTAKTEN MED OSS!

Följ oss på sociala nätverk

SAvenska Fog & Brand

Tel: 010-2078008