Vår uppfattning


Kartell organisation

SFR sysslar med kartellbildning för att bla stänga ut oss från en riksorganisation. Deras argument är att andra fogföretag hade många negativa kommentarer om oss! Klart de har vi konkurrerar med de och håller för de ett för lågt pris på fogningen. Medlemmar i SFR är mest intresserade av att hålla uppe priser och gå i samma led.

Vi som gör tvärt om vill de stänga ute. Alla medlemmar i SFR måste godkänna en ny medlem vilket redan här är ett väldigt märkligt sätt att ta in medlemmar.

Svenska Fogbranchens riksförbund


Endast de fina företagen som håller sig i leden får vara med!

 

Just nu ställer vi till med för mycket väsen på fogmarknaden för att få vara medlemmar i den fina klubben (Svenska fogbranchens Riksförbund) De gillar helt enkelt inte att vi pressar priser och växer i en rasade hastighet. Vårt växande är just ett bevis för att de vill stänga oss ut från något som de själva tror har stor betydelse för fogföretag. Många företag har idag upptäckt att Svenska Fog & Brand står för bra priser och hög kvalité. Många företag vitnar om våra extremt snygga fogar som vi gör.

 

Svenska Fog & Brand står som många andra företag helt fria från denna kartell av företag vilket garanterar för er som kund att ni får bästa pris och bästa kvalitén. Medlemskap visar inte på något som helst kunnande eller kvalité utan snarare en organisation där alla klappar varandra på ryggen. Hur man kan ha ett riksförbund där medlemmar bestämmer vem som ska bli medlem är för mig en gåta, ett riksförbund måste ju vara öppet för alla! Som Svenska fogbranchens Riksförbunds själva säger ”i vår branch” gör vi så! ”I vår branch” köper vi inte klick på google osv. De har också anklagat oss för aggressiv marknadsföring på internet!

 

Svenska fogbranchens Riksförbund, vill ni bemötta denna kritik får ni gärna skicka ett svar så lägger jag in det.

Förbundssekreterarens intellektuella uttalande


"Vidare har vi har noterat att er marknadsföring på internet med pekning till ert företag när man sökt på andra inte är förenligt med god affärsetik och hur branschkolleger uppför sig i vår förening. "

Hög nivå på internet kunskaperna!

HÅLL KONTAKTEN MED OSS!

Följ oss på sociala nätverk

SAvenska Fog & Brand

Tel: 010-2078008